Teknologia - FinnGTL Oy

Synthetic
Go to content

Main menu

Teknologia


Yleinen "PSP + Hydro Cyclone" teknologinen järjestelmä


"PSP + Hydro Cyclone" - technology mahdollistaa veden ja eri hiilivetyjen (kuten esim. bioetanoli/ biobutanoli /luonnonkaasu/yhdistetyt kaasut) muuttamisen korkealaatuisiksi synteettisiksi tuotteiksi, kuten esim. bensiiniksi, lentopolttoaineeksi ja ULSD:ksi. 
Back to content | Back to main menu